Mystery shopping

Salgscoach og sælgerudvikling

Mystery shopping

Mysteryshopping i Detailkæder og servicevirksomheder kan med vores målbare og unikke kvalitetssikringskoncept udvikle virksomhedens service og image.
Vi kan dokumentere, at butikker, detailhandelskæder og servicevirksomheder, der har anvendt vores koncept, har oplevet en markant positiv ændring i virksomhedernes image og profil samt en forøgelse af fokus på egen salgs- og serviceadfærd. Vi arbejder med konsekvens i adfærd i en positiv lærende tilgang.

Vores prøvekøbere er trænet og uddannet indenfor de detail- og serviceområder I som kunder ønsker bedømt, ligesom prøvekøberne bliver oplært i kundens koncept og profil. Vi foretager altid et køb eller simulerer en tænkt situation, hvor det er muligt og vi arbejder ikke efter et minutur, kvaliteten er afgørende for det videre arbejde. Vi bruger ikke efterlønnere eller studerende, med mindre det passer til opgaven.

Et prøvekøb/mysteryshopping kan ikke stå alene, som et skema, der bliver fremsendt til virksomheden. Vi brænder for læringen i god service, at skabe vindermentalitet, at ”ville” sine kunder og det har vist sig at det for lederne og de ansatte bliver meget håndgribeligt at have et prøvekøbsgrundlag med feedback. Det giver noget konkret at tale ud fra, ligesom vi ved hvert møde laver aftaler om kommende målsætninger.

Proceduren for Mysteryshopping

Prøvekøber gennemfører køb/opgaven i en butik/servicevirksomhed
Prøvekøber udfylder en rapport senest 10 minutter efter købet
Prøvekøber indtaler på diktafon oplevelsen af virksomhedens service etc. umiddelbart efter købet – her kommer oplevelserne mere til udtryk, og disse lydfiler er afgørende for læringen og den fremadrettede udvikling.
Skemaer og lydfiler sendes fra vores kontor efter nærmere aftale.

Pris for Mysteryshopping/prøvekøb.

Inklusiv lydoptagelse fra prøvekøbene, elektronisk rapport med sammenligning fra øvrige butikker/virksomheder.
Pr. stk. (minimum 2 stk. pr. butik/service enhed): Kr. 1.000,- ekskl. moms.

Konklusion/evaluerings-peptalk samt møde med de ansatte, op til 2 timer (typisk et morgen- eller aftenmøde).
Pr. butik/enhed: Kr. 3.500,- ekskl. moms.

Reference:
“Det får sat tankerne i gang når man står i butikken. Det har været godt og lærerigt.”