Coaching

Salgscoach og sælgerudvikling

Salgs-coaching

Coaching af sælgere. Skifter I jeres sælger ud, hvis han ikke leverer resultater, og har I tænkt på, hvilken omkostning det har – både for den enkelte, men i særdeleshed også for virksomheden?

Med vores mangeårige erfaring oplever vi ofte dette, men vi anbefaler en anden måde, og resultatet er markant fra 1 til 3 dage.
Der kan være mange årsager til at sælgeren ikke “lykkes” pga. fastlåste mønstre og holdninger som: “Vi er for dyre”, “konkurrencen er for hård”, “jeg får ikke den fornødne opbakning” etc… Sælgeren har udviklet angst for salg (dørsalgsskræk).

Vi oplever også, at veluddannede sælgere kan have svært ved at mestre mellemmenneskelige kompetencer – er yderst faglig kompetent, men opnår ikke kongruens i kommunikationen med kunderne.
Endelig kan sælgeren opleve ikke at have den fornødne opbakning. Alt dette vil blive gennemgået af vores salgscoach, og der vil blive udviklet en handlingsplan. Skifter I jeres sælger ud, hvis han ikke leverer resultater, og har I tænkt på, hvilken omkostning det har – både for den enkelte, men i særdeleshed også for virksomheden?

MeNy kaffe

Vi har med MENY kaffe afholdt B2B-salgskurser og været på samkørsel med flere sælgere, hvilket har skabt enestående resultater.

Leder – coaching

Medarbejderne bliver ikke bedre end deres leder tillader.  Har du udfordringer med at kommunikere, med at give feedback, at delegere, med opfølgning? Har du den rigtige sammensætning af medarbejdere, eller ligner de dig? Husk på at forskellighed er en styrke.

Gruppe – coaching

Er I kørt fast ? Er samarbejdet i gruppen negativt? Præsterer gruppen for dårligt? Er der konflikter? Hvis I mangler overblik over gruppe dynamikken, så har vi, via vores værktøjer, de elementer der gør, at en gruppe kan fungere optimalt. I en coaching af gruppen, vil alle opleve, at de har en aktie i det gode samarbejde.